Gud är treenig och består av Fadern, sonen(Jesus) och Den helige Ande. Det kan vara svårt att förstå, men det betyder att Gud är tre personer men ändå en. För att ta en liten haltande jämförelse kan man säga att det är som vatten. Vatten kan vara ånga, is och flytande men allt är ända vatten. 

Vem är Den Helige Ande?

Den Helige Ande är vår hjälpare och den tredje personen i Gudomen. När Jesus lämnade jorden och for upp till himlen lovade han att sända honom till jorden för att vara de Jesustroende till hjälp.

Var finns Den Helige Ande idag?

Han tar sin boning i dig när du blir frälst och överlåter dig till Jesus. Han beskyddar dig och ger dig kraft. Han låter dig vara en kanal för samma kraft som verkade i Jesus när han gick här på jorden. Denna kraft aktiveras av din tro och utförs i Jesu namn. Du blir ett tempel åt honom. 

Är Den Helige Ande en kraft?

Den Helige Ande är inte en difus kraft eller känsla, han är en verklig person i Gudomen, som har känslor. Den Helige Ande kan bli bedrövad, när vi går mot Guds vilja i våra liv. Han är helig och oerhört känslig. Han tvingar sig aldrig på någon, men manar dig i ditt hjärta. Han talar lär oss och påminner oss om allt Jesus sagt genom sitt ord (Bibeln) Han förmedlar också övernaturliga gåvor till de som tror.
Vill du bli frälst och möta Jesus. Be frälsningsbön

Clicky