Är du rädd för döden – ta emot Jesus idag

Är du rädd för döden? Vi lever i en värld där vi hör rykten om kärnvapenkrig varje dag. Ryssland bedriver en utrensning i Ukraina, Nordkorea hotar med kärnvapen och spänningarna mellan Kina och Taiwan ökar. Många bibliska profetior går i uppfyllelse och vi förstår att vi lever i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Även icke-religiösa vetenskapsmän och utombibliska profetior bekräftar att slutet är nära. Det kommer inte att finnas någon annan att vända sig till än Jesus när slutet närmar sig. Jesus säger själv: – Jag är vägen sanningen och livet kommer ingen till fadern utom genom mig. Det finns ingen annan utväg än att vända sig till honom

Hur kan jag förbereda mig?

Det bästa och mest nödvändiga är att acceptera Jesus som Herre och frälsare i ditt liv. Jesus håller hela världen i sin hand och det är bara genom att vända dig till honom som du kan bli frälst. Han dog för dig, för att du skulle leva.

Varför dog Jesus för mig?

Fader Gud är helig och hatar synd. Den som är full av synd kan inte bo nära honom. Men han älskade människan så mycket och han ville inte att människan skulle gå förlorad till ett evigt liv i mörker. Därför sände han Jesus för att betala priset för våra synder genom att dö syndfri i vårt ställe. Du kanske tror att du inte är en stor syndare, men Guds mått på synd är inte vårt. Sådant som att ljuga eller att vara svartsjuk osv ser Gud som synd. Då förstår du att ingen av oss kommer undan. Vi är alla i behov av Jesu offer för oss.

Vill du bli frälst och möta Jesus.Be frälsningsbön

Clicky