Många människor har ropat på Jesus i sin nöd om hjälp, utan att först kommit till en genuin tro. I bibeln helade också Jesus människor innan de kommit tro. Helandet blev ett vittnesbörd i sig om att Jesus var vägen sanningen och livet. Hur många människor har inte kommit till tro efter att de ärligt sagt till Jesus – Om du finns, uppenbara dig för mig.

Jesus vill visa sig för dig att han är sanningen, men du måste ärligt våga ställa frågan till honom ” Om du finns uppenbara dig för mig?” Är du ärlig i din frågeställning kommer han att möta dig.

Han vill hjälpa dig över ditt hinder. Det enda du behöver göra är att räcka honom handen.

Han kan möta dig genom drömmar,tankar, känslor,bibelordet mm. Han vill möta med dig.

Jag vill utmana dig att våga ta steget och ärligt fråga Jesus. – Stanna upp från den vardagliga stressen , jobbet,vännerna, karriären och ge Jesus en chans . – Du har allt att vinna.

Vill du följa Jesus. Be frälsningsbön

Clicky