Se det här klippet om Kathys möte med den Helige Ande. Det förvandlade henne och kommer förvandla dig själv.

Clicky