Jag vill poängtera för er som läser här på bloggen att frälsningsbönen som vi lagt ut inte är något magiskt eller någon trollformel som gör att du blir frälst. Frälsningsbönen är endast en hjälp för dig att forma din bön till Jesus. Det är bara Jesus som frälser dig, och det gör han när du ärligt ber till honom. När du kommer inför honom och erkänner din synd och att du tror och vill tillhöra honom.
 
Men att bli frälst betyder inte att du är färdig och klar. Nu börjar det andliga livet. Precis som när ett barn föds, så är det inte slutdestinationen utan början på livet. Sedan ska du växa i din tro precis som ett barn som lär sig krypa och gå.
 

Vad gör att du växer i din tro

 
För att växa i din tro behöver du döpa dig och läsa bibeln regelbundet, det är mat för din ande. Du behöver också besöka en kyrka som predikar Guds ord. Det är viktigt att du har en andlig gemenskap med andra troende. Samtala med Gud i bön. Du kommer succesivt bygga upp din tro. För vissa går det fort, för andra tar utvecklingen lite längre tid. Låt Jesus regera i ditt liv och lägg av med synd som du höll på med innan du blev frälst. Jesus kommer att hjälpa dig.
 
 

Vill du bli frälst och möta Jesus. Be frälsningsbön

Har du behov av helande eller annat, chatta med oss här, så kommer vi be för dig.

Clicky