The meaning of life is to belong to Jesus

Meningen med livet är att tillhöra Jesus Se detta fantastiska klipp om en buddhistisk munk som blev helad av Jesus. Frälsning är till för alla oavsett om du är buddhist, hindu eller muslim etc.

chat with me
Clicky