Bibeln säger Johannes 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.Historiska bevis
Historiska bevisDen kristna tron bygger på historiska bevis. Den judiske historikern Josefus, född år 37 efter Kristus, berättar i sina skrifter om Jesus, denne främmande man som utförde under och tecken och dödades på ett kors men som reste sig efter tre dagar.

Bevisen i Nya testamentet är mycket stark. Tack vare vetenskaplig textkritik kan vi med säkerhet veta vad Nya testamentets författare skrev. Professor FF Bruce, visar i boken ”Är Nya Testamentets texter tillförlitliga” hur auktoritativt Nya Testamentet är i jämförelse med andra historiska dokument där endast ett tiotal manuskript har bevarats. Ändå tvivlar ingen på dessa dokument

Det finns mer än 5 000 bevarade manuskript från Nya testamentet från 40 e.Kr. – 100 e.Kr.

5 000 på grekiska, 10 000 på latin och 9 300 andra samt 36 000 citat och utdrag ur de tidiga kyrkofädernas skrifter.

Jesus visade sig för 550 personer efter sin uppståndelse. Därefter bildades den första och snabbt växande församlingen.

Mitt tillägg

Många av dem som skrev dessa skrifter var ögonvittnen till de olika händelserna och gav förstahandsinformation om vad som hände. Det faktum att dessa skrifter från olika källor talar unisont om Jesu liv, död och uppståndelse bevisar handlingarnas äkthet. Tillsammans med dessa historiska dokument finns det också miljontals vittnesbörd om människor som idag mötte Jesus i sina liv. Vill du bli frälst och möta Jesus.

—————————–

Jesus älskar dig
Clicky